Andy Dąbrowski

dnia

Andrzej „Andy” Dąbrowski. Beatboxer. Historyk.

_AAA2752

Andy Dąbrowski to pochodzący z Chełma pierwszy beatboxer w Polsce. To najprawdziwsza prawa! Robi to od 1988 roku, kiedy to podczas wyjazdu młodzieży z Polski do NRD, poznał kulturę hip hopu.

Pasja się rozwijała. W 1999 roku, właśnie w Chełmie, powstał pierwszy w Polsce, chełmski skład beatboxerski „The Elements”(Andy, Kiry, Cinek). A warto dodać, że Andrzej „Andy” Dąbrowski brał udział, jako sędzia, w Wielkiej Bitwie Warszawskiej w kategorii beatbox – i to wielokrotnie.

Obecnie Andy wraz z Patrykiem Płokitą tworzą projekt pn. „Based On a True Story”. Obydwaj panowie poznali się na studiach historycznych na lubelskim UMCS-ie. Założyli band, mając już tytuł magistra historii. B.O.A.T.S. udowadniają, że można połączyć te, na pozór skrajne, dziedziny, jakimi są rap, beatbox i historia. W swych utworach poruszają się na rożnym gruncie historycznym, od średniowiecza po czasy PRL-u. W odniesieniu do historii naszego miasta, skupiają się na tematyce II wojny światowej (niemiecki Stalag 319 dla czerwonoarmistów, nazistowski kat Chełma SS – Oberscharfuhrer Hugo Raschendorfer oraz miejsce kaźni, jakim była tzw. Chełmska Patelnia).

Jeden Komentarz

Możliwość komentowania jest wyłączona.