Są dwa światy…

Artur Grejner pochodzi z Chełma, ale obecnie mieszka za granicą. Nigdy nie kończył żadnej akademii, ani szkoły plastycznej. Z wykształcenia jest polonistą. Rysować zaczął na studiach podczas nudnego wykładu i po prostu robi to to dziś.

Jak sam mówi, sztuka, którą tworzy powstaje z potrzeby, którą ciężko wyrazić mu słowami. W sztuce szuka własnych ścieżek i nikogo nie naśladuje. Chciałby po prostu zostawić po sobie coś unikalnego, dlatego ciągle rysuje. Prace wykonuje ołówkami technicznymi, stworzenie jednego rysunku zajmuje mu często wiele dni i godzin. Proces kończy dopiero, gdy uzyska odpowiednie faktury i powierzchnie.

Kilka jego prac znalazło się w dwóch albumach o sztuce, ale dotychczas nie miał żadnej wystawy. Po raz pierwszy prezentuje swoje rysunki w tej formie właśnie na Niezłej Sztuce.

rocznik `76| rysunek | “Są dwa światy…”