Spotkanie z poetką

Katarzyna Czubała–Vyborov zawodowo zajmuje się nauczaniem języka rosyjskiego i niemieckiego, zrobiła też doktorat z nauk humanistycznych. Prywatnie ma bardzo szerokie zainteresowania związane z literaturą i muzyką. Pisze wiersze i wydała już 3 tomiki poezji. Należy do Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36”. Tworzy też bajki i rymowanki dla dzieci, które sama ilustruje. Przy akompaniamencie gitary śpiewa piosenki oraz pieśni rosyjskie i bułgarskie. Uwielbia zwłaszcza twórczość Okudżawy. W wolnych chwilach zajmuje się także malarstwem i fotografią. Można powiedzieć, że jest wszechstronnie uzdolnioną „artystyczną duszą”.

Na Niezłej Sztuce podczas spotkań z publicznością Katarzyna zaprezentuje kilka ze swoich talentów, by zapoznać widzów bliżej ze swoją twórczością, a przy okazji ich także zachęcić do tworzenia.

rocznik `75 | poezja pisana i śpiewana| spotkania z artystką