Elżbieta Dopieralska

Elżbieta Dopieralska, instruktorka teatralna i animatorka kultury

Ela jest córką Czesława Dopieralskiego – znanego chełmskiego aktora i reżysera, związanego przez długi czas z Teatrem Ziemi Chełmskiej.  Sama od lat podtrzymuje teatralne tradycje swojej rodziny i podtrzymuje dzieło swojego ojca – jest instruktorką młodzieżowego offowego Teatru Hesperydy, który działa przy Klubie Wojskowym w Chełmie.