My

My – nieformalna grupa o charakterze kulturalno-społecznym, dla której niezwykle ważne i bliskie jest Miasto Chełm. Poprzez sztukę chcemy kreować rzeczywistość, w której żyjemy – zmieniać ją i patrzeć na rozwój miasta.

W najprostszym ujęciu sztuka to dziedzina działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne. Potocznie sztuką nazywamy wytwory tej działalności i sam proces twórczy. Sztuka to kultura, a kultura to sztuka. Ale prawdziwą sztuką w tworzeniu sztuki jest bycie odpowiedzialnym. Sztuką jest pozostanie niezależnym, działanie z poczuciem sensu – oddolnie i apolitycznie. Sztuką jest kierowanie się zasadami transparentności i otwartości – wiara w pluralizm społeczny, kulturowy i etniczny. Sztuką jest w świecie XXI wieku pozostać etycznym. Sztuką jest nie zamykać się na świat i drugiego człowieka – bycie w tym razem i dbanie o wspólne dobro, jakim jest nasze miasto, Chełm. Sztuką jest łączyć ludzi poprzez kulturę i sztukę. I sztuką jest robić to nieźle.

ola1

Aleksandra Borysiewicz

paulina3

Paulina Ciesielska

grzes1

Grzegorz Chwesiuk

piotr7

Piotr Stelmaszczuk

przem2

Przemysław Świechowski

wojtek

Wojciech Zakrzewski

zup1

Grzegorz Zupan

MACIEJ_M_M

Maciej Kołodziej

MACIEJ_M_M

Dominika Marek


Elżbieta Dopieralska

Maciej Paluch


Justyna Nafalska

i wiele, wiele innych osób 😉