Rzemieślnicy

Wystawa fotografii Grzegorza Chwesiuka pt. „Rzemieślnicy Chełma”

chwesiuk_rzemieslnicy_male

Zapraszam do świata miejskich rzemieślników, którzy od kilkudziesięciu lat pracują w zawodach, które pomału odchodzą w zapomnienie. Uważam, że to ostatni moment na to, by za pośrednictwem aparatu fotograficznego ocalić wyjątkowy element miasta. Nie chodzi tu jednak o pokazanie miejsc i przestrzeni, ale o utrwalenie pamięci o mieszkańcach Chełma.

Rzemieślnicy, którzy są bohaterami mojej wystawy to ludzie szczególni. Związani z miastem od wielu lat, znani mieszkańcom od pokoleń z racji wykonywanej pracy. Zostali sfotografowani podczas codziennych zajęć. W swoich pracowniach i warsztatach, w których czas jakby się zatrzymał, reanimują przedmioty, dając im drugie życie. Każdemu zdjęciu towarzyszy krótka opowieść o bohaterze i jego życiu autorstwa Jacka Barczyńskiego.

W czasach wszechobecnej konsumpcji i pędu świat miejskich rzemieślników wydaje się być wręcz światem baśniowym.