Kwietna Studnia

Jak festiwal to musi być kolorowo! Dlatego na III edycję Niezłej Sztuki postanowiliśmy „ukwiecić” drewnianą studnię na placu Łuczkowskiego i świeżymi kwiatami nieco ją „ożywić”. Ta zabytkowa studnia jest nie tylko sercem tego placu, ale też punktem orientacyjnym czy miejscem spotkań dla mieszkańców naszego miasta. Dla turystów i przyjezdnych z kolei popularnym motywem pamiątek, pocztówek…